Започна приемът на предложения за Почетен гражданин на Казанлък

Краен срок - 14 април

В Казанлък обявиха приемът за предложения за удостояване със званието "Почетен гражданин".

Поводи за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Казанлък" могат да бъдат личности с дългогодишна обществено-полезна дейност за града и общината, иключителни постижения  в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта. Кандидати могат да бъдат дарители, чиито дарения са с непреходна стойност и обществена значимост за Казанлък и общината. Званието може да се присъди за проявен изключителен героизъм или на големи инвеститори, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на града и общината.

Предложенията за удостояване трябва да бъдат придружени от подробни мотиви; описание на дейността на лицето /могат да се приложат и копия от документи/ и кратка биография с настоящ адрес на предлагания кандидат.

Срокът за подаване на предложенията е до 14 април 2014 г. в запечатан плик в Деловодството на Община Казанлък