АБВ: "Да съхраним българското" днес е ключовото ни послание

То е свързано с необходимостта да се намерят верните решения за преодоляването на демографската криза

Това заяви в Монтана пред журналисти Георги Първанов президент на Република България /2002-2012/. Първанов уточни, че това особено важи за район като Северозападна България – да се намерят верните решения за съхраняването на този район – с решаването на проблемите за безработицата, с инфраструктурата, която е болезнен въпрос тук, с модернизация, с качествено и достъпно здравеопазване и образование.

АБВ не просто подкрепя инициативата „Да съхраним българското“, каза Първанов и допълни, че формацията ще разгърне кампанията в конкретни инициативи. Ще има и други елементи от кампанията за възраждане на българското, свързани със запазване на чистотата на българския език, със съхраняването на българската природа – една патриотична и родолюбива кампания, в която организация като АБВ се включва безусловно.

В Монтана президентът пое ангажимент, че АБВ ще разработи специална програма, която засяга града и региона. Първанов е категоричен, че трябва да се започне от инфраструктурата, защото това е ключът към решаването на редица други въпроси, като туризма, възраждане на производството в региона. В началото на предизборната кампания президентът каза, че наред с останалите имена от евролистата на АБВ, сред които ще е и това на представител на Монтанския регион, ще бъде представена и програмата за развитие на Северозапада, разработена с помощта на местни експерти.

В Монтана Георги Първанов заяви, че не цели власт, нито постове, напротив, представя на преден план хора, подготвени, почтени и професионалисти, като Ивайло Калфин. И когато тяхната реализация се случи, президентът каза, че едва тогава би се отдръпнал и би се отдал на приятните житейски занимания, пропуснати за 25 години в политиката.