Проект „Долината на розите и тракийските царе“ с голям успех и в Париж

От 20 до 23 март 2014 г. в Париж се проведе най-голямото туристическо изложение във Франция.

Пред широка публика за пореден път бе представен проектът „Долината на розите и тракийските царе“. Това събитие бе предназначено както за професионалисти, така и за масова публика.

Проектът, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Eвропейския фонд за регионално развитие, участва от началото на м. януари до сега, в общо 10 международни туристически изложения. Бенефициент по проекта е Община Казанлък. Той показа магията на региона, обхващащ община Казанлък и четирите общини партньори - Карлово, Мъглиж, Павел баня и Сопот.

Както и на предходните международни изложения, във Франция голям интерес предизвикаха рекламните материали и дегустацията на локум с вкус на рози.

Координаторът от община Казанлък Станимир Юруков, взел участие в последната по проекта международна туристическа борса, проведе поредица от срещи с туроператори, туристически агенти, журналисти и обикновени туристи. За голяма радост на всички  живеещи в този регион на нашата страна, доста от френските участници в изложението знаеха за Долината на розите и тракийските царе, като голяма част от тях са посещавали региона.

През месеците април-май 2014 г. проектът ще участва в още 4 национални изложения.

Това са МТБ "Културен туризъм" – гр. Велико Търново; Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене "Зелени дни" – гр. София; ТБ "Вашата ваканция" – гр. Бургас, и "Уикенд туризъм" –  гр. Русе.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/006.