Важно за родители! Вижте новите критерии за прием на деца в градини и ясли

Мисия Пловдив

28-03-2014, 15:42

Снимка:

plovdiv.utre.bg, архив

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Влизат в сила от 1 април

От 1 април влизат в сила промените за приемане на децата в общинските детски заведения на територията на Пловдив, приети с Решение на Общински съвет – Пловдив през месец декември 2013 г.

След анализ на едногодишния период от прилагането на електронния прием и събиране и обсъждане на множество предложения и сигнали, бяха приети корекции, чиято цел е улеснение на родителите и директорите, както и по-справедливо разпределение на децата между желаните детски заведения.

Родителите трябва да знаят, че всички подадени досега заявления ще бъдат анулирани и е необходимо да подадат нови, за да участват в предстоящите класирания. Въведените в Системата данни за регистрираните деца и родителите се запазват, като ще се изисква само актуализирането и допълването им.

Начинът за подаване на заявления за участие в класиране и записване е непроменен, като основното улеснение за родителите ще е при записването, когато няма да се изискват документи, удостоверяващи настоящ адрес на децата и липсата на задължения към Община Пловдив. За целта е направена автоматична  връзка за проверка от директорите с локалната база данни „Население“ на ГРАО и он-лайн приложението за задължения към Общината.

С промените гражданите могат да се запознаят на страницата на Системата за прием dz-priem.plovdiv.bg в раздела за нормативни документи. Част от тях са :

1.      Въвеждане на нови критерии  - брой деца в семейството, други хронично болни деца в семейството (брат/сестра на кандидатстващото за прием дете), ползващи обезщетения безработни родители.

2.      Отмяна на критерии – за местоработата на родителите и работещи роднини в детските заведения.

3.      Промяна в критериите или документите за удостоверяването им – за хронично болните деца, за родителите с намалена работоспособност (намаляване от 71% на 50%) и в критерия за липса на задължения.

4.      Въвеждат се санкции за недобросъвестните родители, които след две поредни класирания на децата им не ги записват в съответните детски заведения. За тях е предвидена забрана за участие в класиранията в период на 45 календарни дни.

5.      Променена е квотата на децата по социални критерии от 20 % на 30 %.

Срокът за обявяване на свободните места от директорите на детските заведения за следващото текущо класиране през април и за първото класиране за новосформирани първи възрастови групи през месец май (за родените през 2011 година деца) е 01.04.2014 година. След тази дата родителите ще могат да подадат заявления за участие, но важното е да се отбележи, че по-ранното подаване на заявленията не носи предимство при класирането.