Нямаш си работа – пишеш закон

Когато популизмът се намеси в отговорна работа като юридическата, нещата стават опасни за гражданите!

Че ни управляват популисти – знаем си го. Че техният популизъм влиза в критични звена като законописането – това е хапка, която не би трябвало да можем да преглътнем.

Не, че се съмняваме в безупречната юридическа компетенция на другаря народен представител Страхил Ангелов, но за всеки случай бихме искали да му напомним, че писането на закони не е съвсем детска игра с размяна на думички и цифрички и запълване на празни места. А изменението на законодателните текстове, противно на това, което сме научени да приемаме, не трябва да следва цикличността на сменящите се управления, за да може, докато сме на власт, тук да пипнем, там да пипнем, пък да отчетем парламентарна дейност.

Точно защото забравяме, че законодателната работа е плод преди всичко на юридическо дело, на нас, гражданите, крайните потребители от него, много-много не ни прави впечатление кой и какво променя в Народното събрание. Като чуем „спад на цената на тока”, очите ни светват като пред коледна трапеза, докато затваряме останалите си сетива за евентуалните икономически и обществени последствия.

Последно г-н Ангелов закачи вниманието ни с ключовата думичка „ЧСИ”. „50% таван на таксите на злите частни съдебни изпълнители!”; „Да спасим гражданите, да ограничим правата на тези зли обирджии!”. Вълната от популистка еуфория беше толкова силна, че от периферията на новите политически малформации, които жадуват за залък обществено внимание, качиха още малко залога – "Да забраним напълно ЧСИ!".

Но, без да се отплесваме, ще се концентрираме не върху готвените промени и допълнения в Закона за частните съдебни изпълнители, а върху настоящите текстове, по които те работят в момента. А те са съобразени напълно с всички европейски норми и изисквания и отговарят на общоевропейското законодателство.

Последните законодателни промени са в сила от 29 юни 2012 г. И те, като Страхил Ангелов, поставят таван на таксите на частните съдия-изпълнители – според едно от основните изменения процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаването на интереса. В добавка на това, сборът от всички пропорционални такси по задължението, дължими на ЧСИ, не може да надхвърля една десета, т.е., 10% от размера на самото задължение.

Тогава за какви 50% лобира другарят депутат?

Друг важен за длъжника текст е, че частният съдебен изпълнител не събира такса за извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение; т.е., както винаги се оказва, ако длъжникът си плати навреме, ще плати една такса по-малко към дълга си.

Ще цитираме ключовата алинея, която за пръв път се появява в текстовете на ЗЧСИ и респективно коригирания Граждански процесуален кодекс:

"(4) Процентът на пропорционалната такса по изпълнителните дела намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата по ал. 3. Пропорционална такса за опис се начислява върху по-малката сума от цената на описаната вещ и от паричното вземане. Сборът от всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя в едно изпълнително производство не може да надвишава една десета от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава този размер.”

Друга промяна, много важна за прозрачността на работата на частните съдия-изпълнители, е, че от 2012 г. те вече са задължени да публикуват в сайта на своята Камара пълната информация за вземанията, които извършват, вместо тя да се трупа на канцеларски купове хартия, както е при останалите съдебни сегменти.

И накрая ще споделим един малко известен факт – дейността на ЧСИ у нас е единственият сегмент от съдебната ни система, който е положително оценен в мониторинговите доклади на Европейската комисия (онези, в които органът ни размаха пръст, че докато не си оправим съдилищата и корупцията в тях, ще видим Шенген  през крив макарон).

Тогава защо трябва да променяме закона, касаещ работата им? За да ги уеднаквим с останалите представители на прогнилата съдебна система?

Послепис: Искаме да предложим още нещо на г-н Страхил Ангелов: След като е яхнал гребена на вълната, спокойно може да напише закон, в който ограничава таксите на адвокати и нотариуси; в крайна сметка, те не са по-ниски от тези на частните съдебни изпълнители. Тук обаче има една уловка – що се отнася до тези две гилдии, никой няма да му позволи да го направи!