Вкарват туристическите центрове в единна система

Туризъм

23-04-2014, 16:58

Автор:

Елица Велчева

Всичко от Автора

В бъдещата единна информационна система ще бъдат включени само сертифицираните туристически информационни центрове /ТИЦ/, каза по време на представянето на наръчника за работата на ТИЦ-овете доц. Стоян Маринов.
За тях експерти в бранша са разработили задължителни и препоръчителни изисквания, на които трябва да отговаря един ТИЦ, независимо от неговата собственост, обясни Маринов. Всеки център трябва да има информационна дейност, да подкрепя развитието на туризма на местно ниво, да съдейства за разпространение на туристически продукт и да извършва мониторинг на туристите и техните желания. Препоръчително е обектите да продават сувенири и информационни брошури, да имат и образователна, обучителна и резервационна фунция.
Всеки един туристически център трябва да разработва собствени туристически продукти,
да предоставя актуална и достоверна информация и да бъде дигитализиран. Предвижда се сертификацията да важи 3 години.
За да заработят предложенията в действителност трябва да бъдат отразени в Наредбата за туризма, а това все още не е станало, посочи доц. Маринов. ТИЦ- овете които са включени впоследствие в мрежата ще могат да се ползват от логото от единната информация и сами ще подават такава към системата.