През лятото: Тихи и кротки след 23 ч.

Туризъм

25-04-2014, 10:41

Снимка:

интернет

Автор:

Елица Велчева

Всичко от Автора

При установяване на показатели над нормата на нарушителите ще бъдат налагани солени глоби.

 

Времето от 23 ч до 7 ч. става свещено с оглед спокойствието на туристи и гости на Бургас и морските селища през сезона.

Областният управител Павел Маринов  разпореди на кметовете по места да се погрижат за комфорта на летовници и местни жители, спазвайки разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда. Кметовете не трябва да допускат работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, които се намират в многофамилни жилищни сгради в посочения часови пояс 23, 00 и 7,00 ч. Озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, в жилищни зони и курорти ще  приключва преди 23 ч. Необходимо е  управниците или упълномощени от тях длъжностни лица  да упражняват контрол  и за шума от строежите в населените места. При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването, се казва в разпоредбите на областния управител.