80 % от читалищата в Община Стара Загора кандидатстват за допълваща субсидия

41 читалища от Община Стара Загора – 7 градски и 34 от селата - кандидатстват пред Министерството на културата

Въпреки кратките срокове, допълнително намалени от празничните дни по Великден, 80 % от читалищата успяха да подадат навреме всички необходими документи.

В първата от двете предвидени за 2014 година сесии, целеви финансови средства се отпускат за следните три тематични области:
1. Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства – до 30 000 лева.
2. Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд – до 20 000 лева.
3. Техническо оборудване и библиотечен софтуер – до 5 000 лева.
Болшинството от кандидатстващите читалища от Община Стара Загора изготвиха и подадоха проектни фишове по първото направление, даващо възможност да се ремонтират частично вътрешно и външно сградите, които се ползват от читалищата.

Проектните предложения ще бъдат оценявани и класирани от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на културата. Спечелилите проекти трябва да бъдат реализирани през настоящата година.