Полицията в Стара Загора не спазва законите!

ЗМСМА категоричен: Кметските заповеди са задължителни за шефовете на ОД МВР

Кметските заповеди са задължителни за изпълнение от страна на местните шефове на полицията, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация. Полицията има право да обжалва съответните заповеди, но в тридневен срок от издаването им, пред областния управител. И е противозаконно месеци след издаването на такава заповед, полицията да иска отлагане на изпълнението й.

Според закона, кметът на общината отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби /чл.44, ал.1, т. 4, ЗМСМА/. Съгласно ал.3 от същата разполедба в член 44, заповедите на кмета могат да се обжалват от началниците на съответните полицейски служби пред областния управител в тридневен срок, като обжалването не спира изпълнението. Заповедите на областния управител се съгласуват с министъра на вътрешните работи и не подлежат на обжалване. 

След като в последния момент ОД МВР Стара Загора отказа да охранява акцията по събарянето на незаконните ромски постройки в кв. Лозенец, остава висящ въпросът какви мерки ще предприеме Областният управител при неспазване на разпоредбите на ЗМСМА от страна на местната полиция.

По всичко личи, че държавен орган, създаден да осигурява обществения ред, не спазва законите. Точно както ромите не спазват друг закон - Закона за устройство на териториите.

И най - главният въпрос остава. Кой в България спазва законите?!