НАБЧ: Ще евакуират ли Поморие заради видрите?

Нов скандал между „антизелени” и „зелени”

Нов скандал избухна между „зелени и „антизелени” заради подготвяни нови екологични ограничения край морето. От НАБЧ обявиха, че целият град Поморие попада в защитена местност, обитавана от видри. От Асоциацията питат дали ще се стигне до евакуиране на местните жители и какви ще са последиците. Публикуваме пълния текст на изявлението без редакторска намеса:
„Във връзка с провеждането на срещата на 16.05.2014г. от 10:30 часа в конферентната зала на център „Сан Марина” в гр. Поморие с гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на тема: природни местообитания от защитена зона „Поморие” от мрежа Натура 2000. Информираме Ви, че в защитена зона „Поморие” са установени местообитания на 11 вида животни, осем вида природни местообитания и др., за които предстои да се издадат забрани за човешки дейности. Инициатор за обявяване на защитена зона „Поморие” са „Зелени Балкани”. Преди министърът на околната среда и водите да е издал заповед за забрани на човешки дейности в защитена зона „Поморие” задаваме следните въпроси към „Зелени Балкани” (които също са поканени на срещата) и експертите към БАН:
1. Видно от публикуваната карта, цяло Поморие е ефективно заето местообитание на вида видра, ще се наложи ли евакуация на населението от гр. Поморие?
2. Ако такава евакуация е наложителна, във връзка с опазването на вида (видрата), то кога поморийци ще бъдат евакуирани?
3. Ще се конфискуват ли земите, попаднали в защитена зона „Поморие” или не?
4. Колко милиона лева ще бъдат отпуснати за опазването на животинските видове и природните местообитания, намиращи се върху земите на поморийци, попаднали в защитена зона „Поморие”?
5. Ще участват ли „Зелени Балкани” или други формации от „За да остане природа в България” в усвояването на тези милиони? Пример: „Зелени Балкани” са усвоили над 5 млн. лв. за опазване на Поморийско езеро от поморийци”.