След сигнал спасяват 3 сухоземни костенурки

Установено е, че костенурките са били обект на бракониерство

Нарушението е констатирано на 30 май, когато служител на Държавното горско лесничейство в Харманли е подал сигнал до РПУ- Харманли и до РИОСВ-Хасково, че в стопанска постройка в село Дрипчево се държат костенурки. 

Експерти от РИОСВ-Хасково извършиха проверка на място, при която се установени 3 костенурки от вида шипобедрени, които са иззети с полицейски протокол. Животните са били във видимо много добро състояние и веднага е организирано връщането им  в естествената им среда.
От РПУ- Харманли е образувано досъдебно производство по чл. 278 от Наказателния кодекс срещу неизвестен извършител.

На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки - шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са приоритетни за опазване по редица международни конвенции. Сухоземните костенурки са обвени за защитени и са включени в приложение №3 на Законa за биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България. 
 
Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.