Две смени в състава на УС на ТПП-Стара Загора

Търговско-промишлена палата-Стара Загора направи отчет на дейността си на Общо събрание

Членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведоха Общо събрание на 5 юни 2014 г. в конферентната зала на комплекс Зеленият хълм. Те приеха единодушно Отчет на Управителния съвет за дейността на Палатата за 2013 г.; Доклад на Контролния съвет за дейността на работодателската организация за изминалата година; Доклад на одитора; Насоки за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2014 г. и Проект на бюджет за 2014 г.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора продължи да утвърждава позицията си на уважавана и търсена институция за бизнес информация, консултации и активно съдействие при решаване на широк кръг въпроси както от малки и средни фирми и отделни предприемачи, така и от големи фирми и организации от всички сфери в региона. Това заяви председателят на Управителния съвет на Палатата Олег Стоилов.

Работодателската организация предлага множества административни; информационни и консултантски услуги и други в полза на бизнеса в региона на Стара Загора и
извън него. Търговско-промишлена палата - Стара Загора създаде преди 3 години своето звено Управление на околната среда, което активно предлага услуги на бизнеса и на общини от различни региони на страната.
Ново в дейността на звеното е разработеният абонаментен пакет Екологична устойчивост. Фирмите могат да получат компетентни консултации, за да бъде дейността им съобразена с изискванията на закона. Също така ще им помогнем за воденето на задължителната отчетна документация и ще им съдействаме при разработването на регистрационни и разрешителни режими, съобщи Светлозар Димов, експерт по екология в Търговско-промишлена
палата - Стара Загора. Абонаментните пакети са два вида: за фирми, които генерират отпадъци и за дружества, които ги рециклират.

На Общото събрание бяха направени две промени в състава на Управителния съвет. Досегашните членове Светла Апостолова и Донка Колева бяха освободени по тяхно искане, заради голяма ангажираност. На тяхно място бяха избрани Благовеста Шинева и Станимир Танев.

Инж. Благовеста Шинева е управител на Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС). Тя е член на управителния съвет на Български институт за стандартизация; член на Национален съвет по метрология към Министъра на икономиката и енергетиката; председател на Форума на нотифицираните органи в България. Инж. Благовеста Шинева притежава множество сертификати за компетентности в различни области, свързани с дейността.

Инж. Станимир Танев е собственик и управител на Иностар ЕООД - фирма, която се занимава с проектантски и инженерингови услуги. Той е инженер-химик и биотехнолог, имаспециализация по аквакултури. Член е на Камарата на инженерите за инвестиционно проектиране, също така е пълноправен проектант по химия и биотехнологии. Притежава множество авторски свидетелства. Иностар ЕООД в момента изпълнява проект по оперативна програма Конкурентоспособност, схема Иновативни предприятия.

Комисията, която направи предложението за избора на новите членове, мотивира предложението си с това, че Благовеста Шинева и Станимир Танев ще повишат експертния и иновативен потенциал на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.Благовеста Шинева призова членовете на Палатата да бъдат по-активни в предлагането на идеи за законодателни промени и целенасочено да търсят сътрудничество с работодателската организация. Тя акцентира на работата на Регионалния академичен център на БАН в Стара Загора, чийто координатор е председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов, защото той се занимава с иновации и осъществява пряка връзка с бизнеса, каквато е идеята на Европейския съюз.