Полицията напомня за опасност от пожари по време на жътвената кампания

Абсолютно е забранено изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи

Полицията напомня, че през горещите дни по време на жътвената кампания, опасността от възникване на пожари нараства.

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Никога не оставайте накладения от Вас огън без наблюдение, апелират от Пожарна безопасност.

Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.

За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, удостоверена за работа през жътвена кампания 2014 година със специален протокол, издаден от служител на РСПБЗН и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с ръчни противопожарни уреди.

При движение на земеделската и транспортната техника не трябва да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност.

Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.

При откриване на признаци на пожар в земеделските земи потърсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112 като предадете на диспечера точна информация. НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ!