Нивата на водите във водните басейни са под контрол

Състоянието им се наблюдава и има готовност за реакция при преливане

Ситуацията с нивото на водните обекти в общините от област Стара Загора е нормализирана и спокойна.

Към момента в нито една от общините няма опасност от преливане на водни обекти. Дежурните сили и средства, под ръководството на областния управител Живка Аладжова, наблюдават състоянието им и при промяна на обстановката имат готовност да реагират незабавно.

Язовирен район „Копринка” е пълен на 88%. Няма опасност от преливане на язовир Копринка. Нивото на водата е 1,39 м. под клапата на хидротехническото съоръжение. Нивото на р.Тунджа през територията на областта е нормално и няма опасност да излезе от коритото си.