Разкрито е огнище на болестта Син език

Предприемат се спешни мерки в Кърджалийско

Спешни мерки за предотвратяване възникване на заболяването Син език по преживните животни ще бъдат предприети на територията на област Кърджали,съобщават от областната администрация. Причината е констатирано огнище на болестта в с. Мандрица, община Ивайловград и попадането на всички седем общини от област Кърджали в 150-километровата наблюдавана зона около огнището на болестта.
Сред набелязаните мерки на днешното заседание на Областната епизоотична комисия в Кърджали са кметовете да уведомят собствениците на животновъдни обекти на територията на съответната община да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада, както и да не закупуват преживни животни с неизяснен здравен статус и произход и без ветеринарномедицински свидетелства.