Докладна до кмета и Общинския съвет внесоха членове на СД в Черноморец

"Драстични промени в начина на ръководство на дружеството и опазването на неговото имущество" искат двамата представители на Общината в СД на "акулите"

Представителите на община Бургас в Съвета на Директорите на ПСФК „Черноморец Бургас“ АД Мирослав Йорданов и Иван Цанев с докладна записка алармираха кмета Димитър Николов, представителя на Общината в Общото събрание на дружеството Евгений Мосинов и председателя на Общинския съвет Константин Луков, за тежкото финансово състояние, в което се намира клуба. Всичко това според тях изисква вземането на неотложни мерки  и извършването на „драстични промени в начина на ръководство на  дружеството и опазването на неговото имущество.

В писмото се изказва съмнение, че загубите на дружеството значително надхвърлят половината от капитала му и се предполага една свръхзадлъжнялост, поради което педставителите на Общината в СД предлагат да се свика Общо събрание и да се възложи нов одит на дружеството. В писмото се посочва, че въпреки опитите от страна на представителите на Общината в СД на Черноморец, повече от година дружеството не е свикало и провело редовно заседание на СД. След като са подписали един протокол от неприсъствено заседание, членовете на СД от квотата на Общината са отказали на ИД Пламен Киряков да подписват повече такива протоколи. Всичко това още веднъж доказва тезата  за тежкото състояние на Черноморец, което може да го доведе до фалит и процедура по несъстоятелност.

След внасянето на докладната в общинската правна комисия, се очакват бързи действия които да допринесат за изясняване на действителното състояние на Черноморец и да се вземат неотложни мерки, за оздравяване на дружеството, ако все още не е безвъзвратно късно за това.

Както е известно в момента Черноморец се готви за старта на сезона в единната "Б" футболна група, но неизвестните пред клуба са много.