Близо 50 % от бюджета на Община Плевен е изпълнен

Региони

25-07-2014, 13:26

Автор:

Plevenutre

Всичко от Автора

46% от бюджета на Община Плевен е изпълнен на към края на юни

Размерът на сборния бюджет на Община Плевен за 2014 година е в размер на 67 820 953 лева, от които 36 186 605 лева за "делегирани от държавата дейности" и 31 634 348 лева "местни приходи", се посочва е Информацията за изпълнение на бюджета на Община Плевен към 30.06.2014 г. След настъпилите служебни корекции на бюджета, в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, плана за 2014 г. възлиза на 70 575 419 лева. или 46% изпълнение.
Към 30.06.2014 година, от бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 32 468 035 лева. Приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, храна, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения. В отчетът е посочено, че Община Плевен няма не разплатени разходи и просрочени задължения по собствения бюджет. Просрочени задължения има в някои второстепенни разпоредители с бюджетни средства, пише "Посредник".