207 плевенчани са се изключили от здравноосигурителната система

Изключили са се от системата заради напускане на страната

207 плевенчани са се самоизключили от здравноосигурителната система от началото на годината, тъй като са напуснали страната, съобщават от офиса на НАП в Плевен. За да не плащат здравноосигурителни вноски у нас, сънародниците ни, живеещи в чужбина, трябва да са престояли в странство поне 183 дни за една година и да подадат заявление в офиса на НАП по постоянен адрес.

При завръщане в страната ни също се подава заявление в НАП, като се представя документ, доказващ, че повече от 183 дни за една година лицето е било в чужбина. Валидно за целта е копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, или документ, издаден от съответната държава, придружен с превод на български. От началото на годината 124 човека от региона са подали заявление за завръщане в страната.

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление за напускане, се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват за здраве в България. В случай, че искат незабавно възстановяване на пациентските си права, през 2014 г. те трябва да платят еднократно  403,20 лв., т.е. едногодишните вноски за здраве върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.

Българите, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно тук, не подлежат на задължително здравно осигуряване у нас, съгласно най-новите промени в Закона за здравното осигуряване. Те вече са освободени от здравноосигурителни вноски за отминали периоди.

От началото на годината 10 543 човека от Плевенска област са посетили отдел „Услуги на клиенти“ в офис на НАП Плевен във връзка с изясняване на здравноосигурителния им статус. Когато за период от три години не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски, правата на самоосигуряващите се граждани се прекъсват. Възстановяването им става от датата на заплащане на  дължимите вноски.