Поморие, Айтос и Руен вече печелят от туристическа реклама

Район Поморийски залив и Източна Стара планина бе представен на 11 туристически изложения

Участието в 11 туристически изложения, от които 6 национални и 5 в чужбина, е част от резултатите по проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, които бяха представени днес по време на заключителната пресконференция.

Участие в нея взеха Соня Енилова - ръководител на проекта, Илия Джингов зам.-кмет с ресор туризъм в Община Поморие, Янчо Илиев –зам.- кмет по бюджет и финанси в Община Поморие и Диньо Динев - началник отдел „Култура” в Община Айтос.

Проектът беше изпълнен съвместно с общините Айтос и Руен, като община Поморие е водеща организация-бенефициент. Стойността на проекта е 487 296,00 лв, а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 405 531,60 лв.
Трите общини разработиха съвместно седем туристически пакети на базата на регионални туристически  продукти, обясни ръководителят на проекта Соня Енилова. В тях са включени непопулярни досега за туристите обекти, което ще развие екотуризъм, селски туризъм, кулинарно многообразие, културен туризъм, религозен/поклонически туризъм, ловен туризъм и спортен туризъм.
„Ние тепърва ще берем плодовете от създаването на новите туристически продукти, но и сега отбелязваме засилен интерес, макар да сме на старта на промоционалната кампания“, каза зам.-кметът на Община Поморие Илия Джингов.
Зам.- кметът по бюджет и финанси Янчо Илиев подкрепи твърдението с цифри: „104 000 лв са постъпили от туристически данък в общината досега, което с около 20 000 повече в сравнение с миналата година.“
Голям интерес към новите разнообразни туристически продукти отчетоха и представителите на общините Айтос и Руен. Проведени са три експедиентски тура на тема „Балнео и СПА туризъм”, „Еко и селски туризъм”и „Културно-познавателен туризъм”, в които участие са взели пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти и др. и още от следващия туристически сезон пакетите ще бъдат предлагани на туристи.

В рамките на дейността са изработени и разпространени рекламни материали - имиджови брошури за региона, туристически карти, пътеводители, папки за участия в събития, рекламни торбички, флайери, каталози със седем дипляни за всеки разработен туристически пакет.

Реализирана е мащабна интернет рекламна кампания, включваща  промотиране на новия бранд в информационни и специализирани сайтове, разработване и форматиране на банери, създадаване профил на бранда в социалните мрежи  и сайтове. Публикувани са поредица от статии на четири езика в Wikipedia; изготвени и разпространени са шест електронни туристически бюлетини. Изработени са и три кратки видеофилма на тема „Културен туризъм”, „Еко- и селски туризъм” „Спа и уелнес туризъм”, на български, английски, руски и немски език, които се разпространяват на DVD носители.

 Реализираните дейности по проекта ще продължат и през следващите две години с участието на трите общини в международни и национални туристически борси и изложения, което ще допринесе за развитието на туризма в региона.