Мощна полицейска акция за просещи деца в Бургас и Слънчев бряг

Четири просещи и две скитащи малолетни и непълнолетни са установени от полицейските служители при поредната специализирана операция, провела се на територията на Бургас - град и в курортен комплекс „Слънчев бряг”.

На шестимата малчугани е предоставена полицейска закрила на деца, като на родителите им са съставени предупредителни полицейски протоколи. Специализираната полицейска операция за издирване и установяване на малолетни и непълнолетни лица, скитащи, просещи в състояние на фактическа безнадзорност или нуждаещи се  от полицейска закрила е проведена под прякото ръководство и с участието на служители от Главна дирекция „Криминална полиция” - сектор „Детска престъпност”.

В Бургас са обхванати Централната градска част, ж.п. гарата, автогара ”Юг”, градинката до Старата поща, църквата “Св. Богородица”, ул. “Александровска” и ”Богориди”, пл.”Тройката”, района около ІІІ-та поликлиника, района около Новата поща, църквите “Св. Иван Рилски” и Св. Дух” и района около МБАЛ-Бургас. След настъпване на вечерния час е извършена проверка и в дискотека “Плаза”, относно пропускателния режим на малолетни и непълнолетни, като такива не са констатирани. В резултат на полицейските действия в състояние на безнадзорност на улиците “Александровска“ и “Богориди” са установени пет малолетни деца / на възраст между 9 и 13 години/, които със знанието на родителите си са предлагали на минувачите сувенири / ръчно рисувани от тях миди, герданчета и гривни/. Съставени са протоколи за полицейско предупреждение във връзка с чл. 182 от НК / „Родител или настойник, който остави лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество, без надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за неговото физическо, душевно или морално развитие, се наказва с лишаване от свобода до три години, както и с обществено порицание” / и чл. 8, ал.8 от Закона за закрила на детето / „Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие” /.

В курортен комплекс „Слънчев бряг” полицейските служители от Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни – Бургас, както и инспекторите от детска педагогическа стая при ОДМВР Бургас, са проверили района около автогара Слънчев бряг, района около супермаркет “Перла” – уязвимо място за извършване на противообществени прояви и престъпления от деца, Старият Несебър и района около църквите. В състояние на безнадзорност и използвани за вършене на просия са установени шестима малолетни / три момчета на възраст между 5 и 10 години/ и три момичета / на възраст между 6 и 12 години/. Четири от децата са от бургаския квартал „Горно Езерово”, а две от момчета от гр. Върбица, обл. Шумен.         На всички малчугани е предоставена полицейска закрила в Районно управление „Полиция” - Несебър. Съставени са шест протокола за полицейско предупреждение на родителите на децата.

При извършена проверка в гориста местност, разположена в близост до бензиностанция “ОМV” в Слънчев бряг – запад, са открити няколко палатки, направени с подръчни средства, обитавани от три жени с по три деца / малолетни и непълнолетни /, живеещи в риск за психическото и физическото им развитие. Констатирано е, че това са : 39 годишната С.И. / с две момчета и едно момиче на възраст между 12 и 16 години/, 22 годишната М.И. / с две момчета и едно момиче на възраст между 2 и 7 години/ и 36 годишната Р.И. / с две момичета и едно момче на възраст между 12 и 14 години/. И трите жени са от бургаския квартал „Горно Езерово”. Съставени са им протоколи за полицейско предупреждение.

За всички установени случаи на деца в риск са уведомени Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” по местоживеене и местоустановяване на децата за предприемане на мерки по Закона за закрила на детето, както и Районна Прокуратура - Несебър.