Преименуват МБАЛ "Киркович" на събрание на акционерите

Това е последната стъпка от обединението на областната и университетската болница

На извънредното общо събрание на акционерите в МБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" АД (Университетска) – в Стара Загора от 11.00 часа днес трябва да бъде взето решение за промяна наименованието на Акционерното дружество.

Промяната трябва да бъде отразена в устава на акционерното дружество.

Като миноритарен акционер в МБАЛ "Киркович", Община Стара Загора подкрепя предложението. На последното си заседание на 31 юли Общинският съвет упълномощи представителя на Общината в Общото събрание на болницата - д-р Даниел Вълчев, да даде своя положителен вот за преименуването.

"По този начин се завършва окончателно процесът на преобразуване и се защитават всички дейности, извършени през това време. Така УМБАЛ "Проф.д-р Ст.Киркович" АД в Стара Загора ще бъде една от малкото университетски бази в страната, която е същевременно и акционерно дружество. А желанието на всички ни е да имаме едно от най-добрите здравни заведения в България", коментира пред журналисти вчера д-р Вълчев.

През 2012 година беше извършено обединението на бившата Университетската болница в МБАЛ "Киркович" АД, в която освен държавата, акционери са всички 11 общини от Старозагорска област.
На 6 септември 2012 година промяната бе вписана в Търговския регистър. По-късно, с постановление на Министерския съвет от март 2013 година, на "Киркович" беше даден статут на Университетска болница.

При липса на кворум днес Общото събрание ще бъде отложено за 22 август в същия час.