"Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин" ще струва 477 096 лева

Заключителна пресконференция за резултатите от успешно реализирания проект „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин" се състоя в Посетителския информационен център. Бенефициент по проекта е община Банско, в партньорство е общините Разлог и Кресна. С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” се реализира проектът.  Събитието бе открито от кмета на Банско Георги Икономов, който акцентира върху основните цели на проекта, а именно – изграждане на идентичност на региона, като целогодишна дестинация; преодоляване на силно изразената сезонност; увеличаване на туристопотока и по разнообразни групи туристи.

Ръководителят на проекта и зам. кмет на община Банско Сашка Въчкова запозна участниците в пресконференцията с основните дейности – разработване на нови туристически пакети, рекламни продукти, участия в международни туристически изложения, експедиентски пътувания, организиране на туристически форуми и други, информират от пресцентъра на общината. Зам. кмета на община Разлог Иван Гюров акцентира върху факта, че рекламирането на дестинация Пирин като цяло, а не всяка община по отделно, е правилният път. Филм, посветен на културно-историческите забележителности, климатичните особености, различните перспективи пред туристите, бе показан по време на пресконференцията.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 477 096.00 лв., като общият размер на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР (95%) е 453 241,20 лв. Съфинансирането от ЕФРР е 405 531 ,60 лв. (85%), съфинансирането от държавния бюджет е 47 709,60 лв. (10 %), задължителният принос на бенефициента е 5% - 23 854.80 лв.