МБАЛ "Киркович" официално ще стане УМБАЛ след две седмици

Взеха решение за преименуването, но не дойде представител на МЗ

Днес на общо събрание всички акционери дадоха съгласие Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД-Стара Загора да бъде преименувана на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД-Стара Загора.

Нa събранието обаче не присъства представител на Министерство на здравеопазването. По тази причина на 22 август ще се проведе извънредно общо събрание на Съвета на директорите на болницата, когато нейното име се очаква да бъде официално променено.