Общо събрание днес преименува болница "Киркович"

Това става две години след фактическото обединение на университетската и многопрофилната болница

На извънредно общо събрание на Съвета на директорите на старозагорската болница „Киркович” днес се очаква нейното име да бъде официално променено.

На общо събрание на 8 август всички акционери дадоха съгласие Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД-Стара Загора да бъде преименувана на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД-Стара Загора. Нa събранието обаче не присъства представител на Министерство на здравеопазването, което наложи днешното събрание.

След преименуването УМБАЛ "Киркович" АД в Стара Загора ще бъде една от малкото университетски бази в страната, която е същевременно и акционерно дружество.
През 2012 година беше извършено обединението на Университетската болница и бившата областна болница „Киркович”, в която освен държавата, акционери са всички 11 общини от Старозагорска област.

На 6 септември 2012 година промяната бе вписана в Търговския регистър. По-късно с постановление на Министерския съвет от март 2013 година, на новата обединена болница беше даден статут на Университетска.