Приключват одитите на министерствата, поискани от служебното правителство

Те трябва да установят дали състоянието на министерствата съответства на заложеното в бюджета

Днес се очаква да приключат одитите на министерствата, които бяха назначени от служебното финансовото ведомство.
Проверяват се разходите на държаните администрации, както и ангажиментите, които са поели по време на предишните мандати на управление. Одитите трябва да установят дали състоянието на министерствата отговаря на заложеното в бюджета и как се отразява то върху дефицита. Резултатите от проверките ще бъдат обявени до края на месеца.