152-ма са наети като охранители по програма "Сигурност"

До дни назначават още 48

152 са назначените лица на длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред” в рамките на Национална програма сигурност на територията на област Стара Загора. До 2 седмици още 48 души ще започнат работа по програмата в общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Мъглиж, обяви на работна среща с кметове, кметски наместници и експерти от общините директорът на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Стара Загора Мирослав Атанасов.
На съвещание, на което присъстваха и началникът на сектор „Охранителна полиция” към ОДМВР Стара Загора Илиян Илиев и Диляна Вълчева – гл. експерт АППТ в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора, бяха посочени някои неточности в организацията и извършването на работния процес от страна на пазачите по места. Акцент пред кметовете, кметските наместници и общинските експерти, отговарящи за изпълнението на НП „Сигурност” беше поставен към навременно изпращане на работните графици в Областна администрация, по-строг контрол към наетите лица по спазване на графиците, използване на работно облекло и идентификационни карти.
Предвижда се работни срещи в подобен формат да се провеждат ежемесечно.