Пловдив се включва в Европейската седмица на мобилността

Присъединете се и вие!

Община Пловдив кани жителите и гостите на града да подкрепят мотото на Европейската седмица на мобилността (16.09 – 22.09) 2014г. "Нашите улици, нашият избор!", като изберат при всяка възможност алтернативни начини на придвижване, което означава да оставят автомобилите си в гаражите и да пътуват с градския транспорт, скутери, мотопеди, велосипеди или пеша. Добър вариант е и съседското обединяване и използване на един автомобил от повече хора, както и корпоративната мобилност – организирано придвижване на служителите на фирми към работното им място.
"Градовете са машини за живеене и ние всички трябва да потърсим начин да ги пригодим за нас – хората. За това тази година Седмицата на мобилността набляга на това как да направим градовете годни за живот с пространства за хората. Като отваряме улиците и обществените пространства за ходене пеш и колоездене, ние се връщаме обратно към човешките измерения. Това са нашите улици – така, че те трябва да бъдат нашия избор!". Това казва г-н Янез Поточник – Комисар по околната среда към ЕК в подкрепа на обявеното мото на кампанията тази година.
През по-голямата част от миналия век, градските райони в Европа са били оформяни по начин, по който да улеснят колите, често за сметка на останалите форми на транспорт. В резултат на доминацията на частните превозни средства, нашите градове стават все по-натоварени, замърсени и шумни, както и все по-малко приятни и здравословни.
Европейската седмица на мобилността 2014 има за цел да направи преоценка на начина, по който мислим за градското пространство и да проучи връзката между употребата на земята и качеството на живот. Тази година мотото "Нашите улици, нашият избор!" насърчава хората да създадат град, в който те искат да живеят.
Както в световен мащаб, така и в Пловдив, е налице нарастващо движение за "възстановяване" на градските части. Примери за това са местата за паркиране, които се трансформират в мини паркове, улици, използвани за обществени събития, както и оживени улици, които се запълват с кафенета и се превръщат в места за хранене на открито. Накратко, тази година е посветена на дейностите свързани с преразпределяне и препроектиране на улиците и обществените пространства в полза на хората.
Чрез развлекателни дейности или чрез подпомагане на устойчивите методи на придвижване и транспорт с ниско въздействие – като ходене и колоездене, публичните пространства могат да се превърнат в по-приятни, въздухът да стане по-чист, а околното пространство по-тихо.