Промени в ЗУТ и ЗОП са задължителни, според Лиляна Павлова

Пред строители и архитекти водачът на листата на ГЕРБ Стара Загора представи двумилиардната програма за саниране на блоковете

Според Лиляна Павлова е необходима широка дискусия по отношение на законодателството, свързано със Закона за устройство на територията (ЗУТ).

„За изминалата година бяха подготвени три проектозакона, на които да бъде разделен сегашният ЗУТ. Мога да определя тези предложения на принципа на лист хартия, разрязан на три. Според мен това е неработещ вариант“, обясни Павлова. Тя проведе среща с Камарата на строителите и архитектите в Стара Загора.
По думите й Законът за устройство на територията трябва да се усъвършенства там, където това е необходимо.
Като абсолютно наложинтелно бившият регионален министър определи и промяна в Закона за обществените поръчки трябва да се промени. „На много от срещите, които провеждам с браншови камари се поставя въпросът с организирането и провеждането на обществените поръчки. Искаме да въведем типизация на тръжните документи по сектори, като така ще избегнем прилагането на субективни критерии, които да предопределят резултатите от търговете“, обясни Павлова. „Типизацията на документите ще спомогне за въвеждане на максимално обективни критерии, като би се решил и проблемът с допустимостта до търговете – кой може да участва в тях“, допълни тя.
„В управленската програма на ГЕРБ е заложено обратното сливане на сегашните две министерства – Министерство на регионалното развитие (МРР) и Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) в едно – Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Доказа се това, което твърдяхме отначало, че новото измислено министерство няма да заработи, я само ще блокира работата на сектора“, напомни Павлова. Тя обясни, че с разделянето на МРРБ са отнети правомощия на общините и от София са определяли и съгласували инвестициите по места в страната. „Категорична съм, че общините сами трябва да си решават за инвестициите и сами да си издават разрешителните, каза бившият регионален министър пред представителите на местната Камара на архитектите и строителите“, заяви водачът на листата на ГЕРБ в Стара Загора.
Лиляна Павлова запозна Камарата на архитектите и строителите с програмата на ГЕРБ за саниране на блоковете в България на стойност 2 млдр.лв.