Туроператори и агенти отбелязват професионален празник в Стара Загора

Основен акцент в срещата ще бъде запознаването с туристическия потенциал и ресурси на региона

14-та годишна среща на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти АБТТА се провежда в Стара Загора днес.

Информационното пътуване и традиционният годишен форум се провеждат под символа на Световния ден на туризма - 27 септември, който тази година се отбелязва с мотото „Туризмът и развитието на местните общности”. Темата подчертава потенциала на местните общностите за устойчиво развитие на туризма.

Туристическите услуги в Стара Загора са над средното ниво за страната, достигнато е качество на конферентните услуги, настаняването и храненето. Градът разполага с традиции, ресурс, кадри, хотелска и ресторантьорска база, както и музеи атракция за туристите. Това зяви вчера председателят на Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти /АБТТА/ Байко Байков.

От петък до неделя представители на асоциацията участват в организирано от Община Стара Загора информационно пътуване за запознаване със забележителностите на града, настанителната база, заведенията за хранене и развлечения, както и възможностите за балнео и спа туризъм в курорта Старозагорски минерални бани.

Днес предстоят работни дискусии с участието на Министерството на икономиката и енергетиката, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и Комисията за защита на потребителите.

В програмата е и презентация-среща на АБТТА пред представители на местния туристически бизнес.

Следва презентация на Фестивала на виното и културното наследство «Августиада», а от 14.30 до 18.00 часа ще се дискутира публично-частното партньорство в полза на регионалния туристически маркетинг.