Столична община представи "Проект за интегриран градски транспорт"

Проектът е съвкупност от няколко компонента, като най-големият е доставката на 50 нови тролейбуса

Столична община представи изпълнението на „Проект за интегриран столичен градски транспорт – от трафик към интелигентно управление и устойчиво подобряване на градския транспорт“.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Регионално развитие”, финансирана от ЕС и цели да осигури ефективно и устойчиво развитие на градския транспорт.

„Едни от показателите, които са пряко измерими в това отношения са броят на пътниците, намаляване на времето за пътуване, намаляване на броя на неизпълнените курсове, поради повреди, като не на последно място е и енергийната ефективност”, обясни участникът в проекта Цветан Цолов.

Стойността на проекта е над 62 млн. евро, от които 42,5 млн. евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 7,5 млн. евро идват от държавния бюджет, а останалата сума е от местно съфинансиране.

Цолов отбеляза, че проектът е съвкупност от няколко компонента, като най-големият по стойност и значимост е доставката и въвеждането в експлоатация на 50 нови тролейбуса, предава „Фокус“.