НГС „Природа за хората“ сезира главния прокурор и ДАНС за нарушаване на закона от ПП „Зелените“

Предизборен клип на „Зелените“ призовава за свободна употреба на наркотици

Национално гражданско сдружение „Природа за хората“ изпрати сигнал до главния прокур и ДАНС за нарушаване от представители на ПП „Зелените“ на Закона за контрол върху наркотичните вещества, съобщиха от сдружението.
От НГС „Природа за хората“ настояват да бъде извършена проверка и ако тя установи нарушаване на закона да бъдат повдигнати обвинения на нарушителите.

Сигналът е срещу Андрей Ковачев, Борислав Сандов и Анна Пелова, съпредседатели на ПП „Зелените”, за нарушение на чл. 28 и чл. 70 на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Копия на сигнала са изпратени и до Централната избирателна комисия, Съвета за електронни медии и Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград.
„На 01.10.2014 г. Съветът за електронни медии изпраща сигнал с вх. № НС-20-478 до Централната избирателна комисия за нарушение на чл. 70 от ЗКНВП от ПП „Зелените”. Сигналът от СЕМ е по повод констатация от Общинския съвет по наркотични вещества –Благоевград, че в 07:30 часа в програмата на бТВ е излъчен предизборен клип на ПП „Зелените”, с който се иска „И свобода за конопа!”.

В свое Решение  №1209 от 02.10.2014 г. Централната избирателна комисия приема, че с излъчването на този предизборен агитационен клип се съдържа директен призив за разрешаване на употребата на наркотично вещество. ЦИК констатира, че е нарушена забраната по чл. 28. Забранява се добиването на опиум, макова слама, коноп, хашиш и хашишово масло и чл. 70.  Забранява се пряката и непряката реклама пред обществеността на наркотичните вещества и растенията от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от ЗКНВП. С решението си Централната избирателна комисия постановява спиране излъчването на агитационния клип на партия „Зелените” в електронните медии и интернет. Разпоредено е да се състави акт и той да се изпрати на Областния управител за издаване на наказателно постановление.

Освен имуществената глоба на ПП „Зелените”, съгласно чл. 109 от ЗКНВП „Когато нарушенията по предходните членове са извършени от юридически лица, на тях им се налагат имуществени санкции в размер от 50 000 до 150 000 лв.”, смятаме, че трябва да се санкционират и лицата, изработили и разпространявали агитационния материал.

По повод изложеното до тук моля, да извършите проверка и ако констатирате, че нарушенията на чл. 28 и чл. 70 от ЗКНВП, с които се призовава за свободна употреба на наркотични вещества е престъпление по Наказателния кодекс да повдигнете обвинения на Андрей Ковачев, Борислав Сандов и Анна Пелова.

Недопустимо е в яростната гонитба за по-високи изборни резултати и финансови облаги да се нарушават грубо законите в страната, пък било това от самонадеяни партийни деятели. Затова трябва да си понесат отговорността, се посочва в сигнала на НГС "Природата за хората".