НАП и БАБХ проверяват пазарите и тържищата в Добрич

Основните нарушения са за неиздаване на касови бележки

10 съвместни проверки в Добрич извършиха  инспектори от НАП и служители на Българската агенция по безопасност на храните, съобщават от данъчното в Добрич. Проверявани са обекти за продажба на грозде, складове на едро и обекти за търговия на дребно с плодове и зеленчуци, а така също и хладилни бази за търговия с месо. По време на осъществения контрол данъчните са установили, че търговец на Централния кооперативен пазар в града не отчита извършените продажби на касовия апарат и не издава касови бонове, за което му е съставен акт за установяване на административно нарушение. На същото място проверяващите откриват и търговец, който извършва продажби  без наличието на касов апарат. За това грубо нарушение на данъчното законодателство на търговеца също ще бъде съставен акт, чийто размер може да достигне до 10 хиляди лева.

Проверките на пазари и стокови тържища за плодове и зеленчуци ще продължат до края на годината. Вниманието на фискалните инспектори ще бъде насочено върху това дали се отчита действителният размер на получените средства при реализацията на стоката и спазването на данъчното и осигурително законодателство. Инспекторите ще следят още и за издаването на документи за извършените плащания, както и дали работниците имат сключени трудови договори.

Сигнали за данъчни нарушения и неиздаване на касови бележки гражданите могат да  подават на информационния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.