Има опасни водни обекти в Силистренска област

Водните съоръжения са в лошо състояние

Десет язовирни стени, три участъка от дунавската дига и една корекция на река Бешовица са включени в списъка на потенциално опасните водни обекти в Силистренска област. Това стана ясно на днешната заключителна среща на Междуведомствената комисия, назначена от областния управител Стоян Бонев. Експертите имаха за задача да направят есенни проверки на потенциално опасните водни обекти. По думите на инж. Сидер Сидеров от предприятие „Язовири и каскади”, с малки изключения водните съоръжения в региона са в лошо състояние. Необходими са мерки обектите да бъдат приведени в изправно техническо състояние.