645 работни места ще се разкрият в областта по проекти на общините

Те ще бъдат предложени за финансиране в Националния план за действие по заетостта

С пълно единодушие членовете на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Стара Загора реши да предложи за финансиране в Националния план за действие по заетостта 2015 г. 12 проекта.

11 от тях са изготвени от всяка от 11-те общини в областта, а 12-ият е изготвен от Областна администрация Стара Загора. Заседанието на комисията се проведе днес в сградата на Областна администрация под председателството на областния управител Димитринка Петрунова.
Основната цел на проектните предложения е повишаване на предлагането на работни места в региона и намаляването на безработицата.
Общият брой работни места, които се очаква да бъдат разкрити по 12-те проекта, е 645. Общата стойност на проектните предложения е 2 523 295,04 лв, от които от Държавния бюджет следва да бъдат предоставени 2 469 568,04 лв, а от кандидатите и партньорите – 53 727 лв.