КТБ да бъде оздравена, реши бюджетната комисия в парламента

Правителството да гарантира ефективност на банковия надзор, решиха още депутатите

Комисията по бюджет и финанси в парламента прие проект за КТБ след повече от четири часа дебати, предаде „Фокус”.
Временната комисия прие решение включващо четири точки, като „За” гласуваха всички членове на комисията освен тези от БСП.

ърва точка от приетото решение е Министерски съвет съвместно с БНБ и комисията за финансов надзор да извърши анализ на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе в НС законодателни изменения в съответствие с правото на ЕС в областта на банковото дело, които да гарантират ефективност на банковия надзор и стабилност на банковата система в България.

Втора точка поставя срок до 6 ноември НС да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на ЕС.

Трета точка е в срок отново до 6 ноември НС да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат БНБ да приеме действия за оздравяването на банките, когато собственият им капитал стане отрицателна величина.

С четвъртата точка се препоръчва на БНБ да сключи договор с международно юридическо лице, което да проследи извършените от акционерите и администраторите на банката, както и на свързаните с тях лица операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери.

По втората точка от дневния ред на заседанието беше обсъден и приет  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, внесен от Лютви Местан, Йордан Цонев и Делян Пеевски на 27 октомври 2014 г.