Хитър уред пести вода и енергия

Машината влиза на последни изпитания

Рециклирането на т. нар. сива вода и нейната повторна употреба винаги има смисъл, където и да живее човек. Почти навсякъде по света има смисъл и оползотворяването на топлината от отпадъчните води, но повечето системи за рециклиране правят или само едното, или само другото, съобщава greentech.bg.

Системата Nexus eWater, която бе представена на изложение в САЩ тези дни, е съвсем различна. Тя се състои от резервоар за събиране на сивата вода, който поема водата и я пречиства малко – достатъчно, за да се използва в градината или за промиване на тоалетните. Това може да бъде водата от душовете, ваната или прането – вода, която често е доста топла. Вътре в резеровара обаче има термопомпа, която всъщност „изсмуква“ топлината от водата в резервоара и я праща „на другия край“ – загрява водата в бойлера. Системата дърпа толкова много топлина, че намалява консумация на електроенергия за бойлера с 70%.

Затоплянето на вода за битови нужди представлява значителна част от консумацията не електроенергия при домакинствата. Проблемът е особено деликатен в страни, където има недостиг на електроенергия или на вода.

Съчетаването на системата за рециклиране на сивата вода с термопомпа е наистина хитро решение опоради редица причини. В повечето страи по света е доста трудно да се оправдае цената на системите за преработка на сивата вода. Ако обаче те се съчетаят с термопомпи, които да помагат за подгряването на битова гореща вода, спестяваният могат да се изплатят инвестицията относително бързо.

Машината все още не е достъпна на пазара – според фирмата, сега уредът влиза в етап на последни изпитания за получаване на сертификат за използване.