В Стара Загора младежката безработица намалява

До 25 ноември приемат документи за програма на германското правителство

Младежката безработица в област Стара Загора намалява в сравнение с предходни периоди. Мрежата за Европейски услуги по заетост също предлага възможности за работа.

Жулиета Върлякова, временно изпълняващ длъжността директор на Бюрото по труда в Стара Загора съобщи пред медиите, че в момента в Бавария се търсят квалифицирани кадри с немски език за сферата на хотелиерството.

Австрия е обявила двайсет свободни места за българи, търсят се и работници в Белгия. Държавните структури на страните поддържат тази мрежа и наетите могат да търсят информация за услугите, съдействие и подкрепа.

Жулиета Върлякова съобщи още, че до 25 ноември се приемат документи з кандидатстване по програмата „Работата на моя живот” (“The Job of my life”).

Германското правителство финансира тази нова програма за стимулиране на професионалната мобилност на младежи от страните членки на Европейски съюз, интересуващите се от обучение и заетост в Германия.

Програмата съдържа два компонента и ще се реализира в България с партньорството на Агенция по заетостта, като член на Европейската мрежа за заетост (EURES).

С компонент „Квалифицирана заетост за специалисти в Германия” се стимулират млади специалисти от Европа, които имат интерес за започване на квалифицирана работа по някоя от особено търсените в Германия професии. За момента това са следните три професионални сектора: инженери и технически професии; лекари и персонал в здравеопазването; специалисти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.