Агенцията по заетостта в Гоце Делчев отваря вратите си за младежи

Инициативата „Отворени врати за младежи” се стреми да привлече възможно най-много млади хора

Новата инициатива ще се проведе в Бюрото по труда в Гоце Делчев всеки ден от 24 до 28 ноември от 10 до 16 ч., както и във филиалите в Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. Посетителите ще могат да разговарят със специално обучени трудови посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както и със съветници, предлагащи възможности за реализация в чужбина. Инициативата „Отворени врати за младежи” се стреми да привлече възможно най-много млади хора, които никога досега не са били регистрирани в бюро по труда – младежи, отпаднали преждевременно от образователната система; ученици, завършващи средно образование, студенти, предаде БНР. По време на посещението си те ще получат пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха могли да се възползват – консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.