Хасково - един от най-замърсените градове в Европа

Данните са на европейската агенция по околна среда

Според последните данни на европейската агенция по околна среда градовете у нас са на челно място по замърсяване с фини прахови частици. В топ 10 са включени четири български станции за измерване на качеството на атмосферния въздух, където са отчетени най-завишени количества - в Перник, две в Пловдив и в Хасково.
Най-сериозният замърсител на атмосферния въздух както на европейско, така и на национално ниво са фините прахови частици. Данните на европейската агенция по околна среда показват, че нивата на този замърсител са най-високи в градовете в Полша и в България, съобщава btvnovinite.bg.
Основните причини за замърсяването на въздуха в България са емисиите от бита, зимното опесъчаване на пътищата, автомобилният транспорт, горивните инсталации на ТЕЦ-овете и промишлените дейности.
Освен емисиите от бита, автомобилният транспорт и не добре поддържаните пътища, допълнителен принос за лошото качество на атмосферния въздух в страната имат и лошите метеорологични условия в страната – ниската скорост на вятъра и честите засушавания. Нещата се влошават през студените месеци, когато заработят печките на твърдо гориво.
В Хасковско ударник по замърсеност на въздуха със серен диоксид е Димитровград. „Разрешени са 35 дневни превишения на фини прахови частици, ние имаме от порядъка на 80-90 за Хасково и над 100 превишения дневни за Димитровград”, обясни директорът на РИОСВ Хасково Димитър Илиев.
В последните години замърсяването с азотен диоксид у нас намалява. Според последните данни на Европейската агенция по околна среда превишаване на средногодишните норми е имало само в София и Пловдив.
За замърсяването със серен диоксид последните данни сочат, че в България нивото е под нормите, като са регистрирани само локални и епизодични замърсявания в Перник и Гълъбово.