Димитровград на протест срещу банките

Митингът е днес от 11ч. на централния площад "България"

Димитровград ще се включи в подготвен общонационален протест, насочен срещу загробващата хватка на банките и частните съдебни изпълнители.

Протестът е изцяло граждански и няма политическа насоченост, организиран от Сдружение "Граждански контрол". Целта е да бъде изразена воля за регламентиране на ясни и коректни взаимоотношения между финансови институции, техните клиенти и действията на частните съдебни изпълнители.
Четири неправителствените организации изготвиха законодателни промени, които ще бъдат внесени в Деловодството на Народното събрание. Сред тях са въвеждане на незабавен мораториум върху всички изпълнителни дела по реда на чл.417 в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и последваща отмяна на този член. Цели се и приемане на Закон за фалит на физическите лица. Не на последно място - и регламентиране действието на Финансов омбудсман, както и създаване на независим от БНБ регулаторен орган върху банките.
Координатор на общинско ниво е Мончо Монев в качеството му на представител на Движение за пълна заетост и ценова стабилност в България. В кръга на съмишлениците в национален мащаб попадат още личности като бившия управител на Централната банка Любомир Филипов, както и някогашният народен представител, екс-лидер на КНСБ и председател на Обединения блок на труда проф. Кръстьо Петков.