Мръсен въздух трови жителите на бургаските квартали "Меден Рудник" и "Долно Езерово"

Двата комплекса са едни от най-рисковите по отношение на замърсяване на въздуха.

Наднормено запрашване на въздуха е отчетено в Бургас. Праховите частици са били значително завишени в комплекс „Меден рудник”, както и в кв. Долно Езерово. Това сочат данните от мобилните станции. Докато на 16 декември завишено е само съдържанието на фини прахови частици , то на 15-ти и сероводорът е бил над нормата. Днес отново е отчетено наднормено запрашаване на въздуха в "Меден рудник".

Бургаският въздух най-мръсен в Долно Езерово и Меден рудник

Данните са отразени и в Бюлетина на изпълнителната агенция по околна среда. Освен в Бургас праховото замърсяване е било завишено на още 17 места в цялата страна, съобщава topnovini.bg

Причина за превишенията на средноденонощната норма на праховите частици е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия, уточняват експертите.

В Бургас „Меден рудник” и Долно Езерово са едни от най-рисковите квартали по отношение на замърсяване на въздуха. Като основен замърсител местните сочат Нефтозавода. Жители на Долно Езерово дори входираха предложение до местния парламент да бъдат компенсираните от предприятието. Оттам пък непрекъснато се хвалят с пречистващите си инсталации, които щадят природата.