Община Червен бряг взе петима младежи на работа по "Старт в кариерата"

Основната цел е да бъдат дадени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи

В първия работен ден от Новата година петима млади хора започнаха работа в администрацията на Община Червен бряг. Те са назначени на трудов договор по Националната програма "Старт в кариерата" за срок от девет месеца.

Основната цел на програмата е да бъдат дадени възможности за придобиването на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование и улесняване на прехода между образование и заетост. Младите висшисти са разпределени на работа из различните дирекции на институцията и практиката им дава шанс да се сблъскат в реална среда с динамиката и същността на това, което са завършили в университетите. Освен трудовите си договори, младежите получиха от Кмета правилник за вътрешния ред и бележници, в които да записват задачите си и тяхното изпълнение.

Градоначалникът Павлин Фильовски пожела на младите хора да не закъсняват за работа и да имат успешен старт в кариерата, информират от Община Червен бряг.