Министър Павлова ще търси работа на миньорите от „Чуково”

Вариантите са за командироване на работниците в други дружества

С посредничеството на енергийния министър ще се търсят варианти за командироване на работниците от мина „Чукурово“ в други въгледобивни дружества от околността, съобщиха от ведомството.

Министър Теменужка Петкова се срещна с представители на работещите и ръководството на мината. На срещата присъстваха и ръководители на мина „Открит въгледобив“ – Перник, които обявиха, че дружеството има нужда от допълнителен персонал. 

В началото на седмицата повече от 100 работници в мина „Чукурово“ получиха предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения поради спиране на дейността на дружеството за повече от 15 дни. 

Енергийният министър пое ролята на арбитър между работниците и техния работодател, за да гарантира уреждането на спора. 

Мина „Чукурово” дължи концесионно възнаграждение на държавата в размер на 392 хил. лева без лихвите за периода от второто полугодие на 2011 до края на 2014 г., стана ясно по време на срещата. Затова до края на този месец предстои усвояване на учредената в полза на Министерството на енергетиката банкова гаранция.

По време на срещата ръководството на мина „Чукурово” обеща заплатите на работниците за месец ноември да бъдат изплатени до края на седмицата. 

При предишната среща в края на миналата година министър Петкова се ангажира да следи отблизо процеса с изплащането на дължимите възнаграждения.

Съвместна комисия между представители на работниците и работодателя предстои да начертае стъпки за възобновяване дейността на мината. Теменужка Петкова изрази готовност експерти от министерството също да подпомогнат работата на комисията при необходимост.