Изложба в библиотеката по повод 140 години от рождението на Атанас Буров

„Банките и банковото дело в България”

По повод 140 г. от рождението на родолюбеца Атанас Буров – блестящият български банкер и политик, Регионална библиотека „Дора Габе” експонира в централното си фоайе от 30 януари до 27 февруари 2015 г. изложба на тема „Банките и банковото дело в България”.            

Изложбата съдържа библиотечни документи – книги, справочници, периодични издания, даващи  информация по темата. Представена е историята и организацията на банковото дело в България, на Българската народна банка,  чието начало е поставено веднага след Освобождението 1879 г., и на първата българска банка в гр. Русе – 1881 г.

Нормативни актове, сборници и документи дават представа за банковите закони и правила в България. За посетителите и читателите на библиотеката интерес представляват библиотечните документи: каталози и справочници, разкриващи историята на българските парични знаци – 134 г. на българският лев и нумизматичната стойност на българските монети и банкноти.

Акцент в експозицията е литературата, разкриваща многостранната личност на доайена на българската икономика Атанас Буров – патриота, банкера, политика, външния министър. Мъдрият икономист, от когото и днес има какво да се учат съвременните български политици и финансисти, а  е и пример за всички нас.

Изложбата ще остане до 27 февруари на вниманието на читателите.