Георги Дичев оглави Камарата на частните съдебни изпълнители

На конференцията вчера Общото събрание на КЧСИ избра и нови ръководни органи

Георги Дичев поема ръководството на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) Това реши вчера Общото събрание на организацията. Дичев беше избран категорично за председател на Съвета на КЧСИ с 121 гласа от общо 139.

Законодателни промени, с които да се постигне баланс между правата на длъжници и взискатели, като се запази бързината и ефективността на изпълнителния процес,  пълна прозрачност и засилване на контрола върху канторите на частните съдебни изпълнители от страна на КЧСИ са ключовите задачи, които поставя в програмата си новият предсседател.

„Законът трябва да остане в основата на нашата професия, защото благодарение на него частното съдебно изпълнение доказа ефективността си. Законът, а не интересът, ще са водещи за частните съдебни изпълнители. Ще се обърнем към корените на  реформата преди десет години, когато професията имаше висока подкрепа от бизнеса, държавата и обществото. Ако искаме да се развиваме и да сме полезни на обществото, задължително е всички в гилдията да спазват правилата“, заяви при избирането си новият председател.

Според него частното съдебно изпълнение има сериозни отговорности на регулатор в икономиката, а вече и в социалната сфера и е носител на волята на държавата, което поставя и високи изисквания пред гилдията.

Още през февруари започват проверки във всички кантори на ЧСИ в страната. Целта им е КЧСИ да се запознае с реалната картина в началото на мандата, да отправи препоръки при евентуални нередности и да следи за тяхното отстраняване. Контролът ще се засили и от предстоящото въвеждане на електронна система за статистика, мониторинг и контрол, от приемането на нови критерии за оценка на риска и Дисциплинарен кодекс.

КЧСИ ще работи и за незабавно въвеждане на електронните запори, които ще спестят значителни средства на длъжниците. Приоритет за новото ръководството са и други промени в ГПК, които да регламентират образуването на делата по адрес/седалище на длъжника, както и въвеждане не електронни действия по изпълнението – възбрани, търгове и др.

Новото ръководство ще активизира и взаимодействието с държавните инстутиции, съда, бизнес-организациите, банките, Сдружението на общините и синдикатите.

На конференцията вчера Общото събрание на КЧСИ избра и нови ръководни органи – Съвет, Дисциплинарна комисия и Контролен съвет. Съставът на Дисциплинарната комисия беше увеличен от 8 на 12 души, като сред новоизбраните е и доскорошен наказателен съдия.

Георги Дичев е първият председател на КЧСИ след основаването й през 2005 г. Година по-късно въвеждането на частно съдебно изпъленние у нас е обявено от Световната банка за една от 10-те най-успешни реформи в света. Дичев е преизбран за втори мандат през 2009 г. Преди въвеждането на института на частното съдебно изпълнение той е бил председател и на съсловната организация на съдия-изпълнителите в страната. От 2003 г. до 2012 г. е Георги Дичев е българският представител в Международния съюз на съдебните изпълнители. Работил е и като юрист в приемната на президента на Република България в периода 1997-1999 г. Завършва право в Софиийския университет „Св. Климент Охридски“. Роден е на 26 юли 1973 г.