Мините с рекорден добив на въглища през януари

Дружеството очевидно се измъква от кризата

Първият месец на 2015 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този период на годината. 3 321 000 тона са добити през януари общо в трите рудника, съобщават от дружеството. С това бизнес планът за добив на въглища е преизпълнен с над 127%.

В Рудник „Трояново-Север“ добитите въглища са над 1 258 000 тона, в Рудник „Трояново-3“ са 1 098 000 тона, а в Рудник „Трояново- 1“ - над 965 000 тона, уточняват от най-голямото въгледобивно предприятие в страната.

Общият производствен резултат на „Мини Марица-изток“ Най-високият месечен добив в историята на дружеството през последните 20 години е постигнат през месец октомври 2013г., когато миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД са добили над 3 512 000 тона въглища. През този януари са произведени само с 2 304 тона по-малко.

През 2015 година бизнес планът на дружеството предвижда добив на 27 350 000 тона въглища и разкриването, транспортирането и насипването на 101 425 000 кубически метра земна маса.