Инфо център към БЧК Хасково консултира бежанците от региона

Над 5 000 души са получили помощ до момента

Инфо центърът към червения кръст действа в рамките на проекта за Подобряване на условията на прием и интеграция на бежанци в България и е финансиран от Върховния комисариат на бежанците към ООН.

Основната функция на звеното е да помага на бежанците излезли вече на външен адрес, които най-много са в районите на Свиленград, Харманли и Хасково. Основната работа на центъра е да подпомага бежанците както със социална и хуманитарна помощ, така и чрез посреднически услуги, когато те търсят контакт с лекари или имат нужда от други здравни услуги, чужденците са подпомагани и при нуждите им от връзка със местните и държавни институции, пише harmanli.bgvesti.net.

По проекта работят на място в бежанските лагери и двама социални работници. Тяхната задача е свързана най-вече с помощ към децата в центровете.

До момента консултация са получили чрез Информационния център на БЧК повече от 5 000 души.

Междувременно стана ясно, че доброволците са се увеличили в региона през последната година и членовете на БЧК вече са 4200, те са обединени в 106 дружества. 5486 души са получили подпомагане от БЧК през изминалата отчетна година. Червенокръстците са помогнали на 714 деца в неравностойно положение.