Център за 150 младежи в риск започва работа до края на април

Строят го в бившето кино Желю Диманов

В края на април ще приключат строителните работи в сградата на бившето кино „Жельо Диманов” в Стара Загора и там ще заработи Международен център за деца и младежи в риск. Проектът е на стойност 1 милион 395 хиляди евро и се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целева група по проекта са до 150 младежи, като минимум 25% от тях ще бъдат в неравностойно положение и от ромски произход. Целта е създаването на съвременна институция за формиране на младежки политики и дейности по примера на най-добрите европейски образци.

Основните дейности, които ще се развиват в бъдеще, са приобщаващото образование, международен обмен и диалог, сценични и визуални изкуства.

В рамките на проекта към центъра ще бъде изградена конферентна зала с оборудване за симултанен превод за провеждане на международни събития и конференции с младежко участие. Проектът предвижда и няколко международни събития с участие на младежи от ЕС и страните-донори с цел засилване на междукултурния диалог и разширяване на кръгозора на младите хора към света.

В процеса на изпълнение на проекта, младежкият център ще кандидатства за Знака за качество на Съвета на Европа.

До сега в България няма подобен център и за нас е важно да получим Знака за качество на Съвета на Европа – каза днес при представянето на младежкия център Иванка Сотирова – зам. кмет на Стара Загора и ръководител на проекта.