Четири проекта ще се съревновават за финансиране по националната програма „ За чиста околна среда”

Туризъм

26-02-2015, 09:45

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Созопол със специална награда от Министерството на туризма

Осигуряване на подходяща среда за малките жители на община Созопол и благоустрояване на околната среда са сред приоритетите на кметовете на населените места на територията на общината.

По предложение на кмета на Зидарово Стойчо Петков , кметството кандидатства за средства по проект „Обичам моето училище”.

Основните дейности в този проект са почистване и озеленяване на двора на ОУ „Христо Ботев” село Зидарово засаждане на широколистни дървета, широколистни храсти и цветя в необлагородените места, създаване на кът за игра - монтиране на люлка, къщичка за игра, създаване на кът за почивка - монтиране на маса с пейки, пергола, кошчета за отпадъци, както и  монтиране на ограда около градинката до физкултурния салон. Целта на проекта на кметството в с. Зидарово е чиста околна среда и повишаване привлекателността на местата за възпитаване на деца.Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на материални условия за физическо, емоционално и здравословно развитие на децата.

Със озеленяването и изграждането на кът за игри и почивка ще се формира цялостна визия на мястото, където се обучават нашите деца.Така предвидения проект е от особено голямо значение за населението на селото, както и за децата посещаващи Зидарово през годината, като го превърне в едно по-привлекателно място.

След реализирането на проекта Кметство село Зидарово гарантира съхраняване на постигнатите резултати. Поддържането на постигнатото по проекта ще се извърши с общественно участие, с доброволен труд и с участието на кметството.

Основните дейности по проекта „Благоустрояване на Обществен парк село Равадиново и обновяване на кът за отдих и игри за деца” от кмета на с.Равадиново Иван Пазвантов включват почистване на местността в парка до църквата „ Св. Иван   Рилски”, монтиране на пейки за отдих на подходящи места от парка, монтиране на детски съоръжения, изграждане на скален кът и засаждане на дървета, храсти и цветя и изготвяне на ЕКО табели.

Резултатите от дейностите, предвидени в този проект ще доведат до повишаване  привлекателността на мястото за живот, чиста околна среда и възпитаване в стремеж за нейното опазване; повишаване активността на гражданското общество, което ще гарантира съхраняване на постигнатите резултати,както и повишаване на информираността на местното население за защитени видове и опазване на околната среда.

С проекта " Благоустрояване на двора на ОДЗ "Моряче"-кв.1,с.Атия,Община Созопол,Област Бургас", кметът на с. Атия Ренета Стоева е предвидила монтиране на пейки за отдих на подходящи места в двора на ЦДГ „Моряче“, монтиране на детски съоръжения, засаждане на храсти, дървета и цветя и изготвяне на еко табели.

Община Созопол кандидатства с проект  “ Благоустрояване на двора на ОДЗ "Здравец” гр. Созопол и обновяване на кът за отдих и игри на деца”.  Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на материални условия за физическо, емоционално и здравословно развитие на децата и ще гарантира възможности за провеждане на педагогически ситуации с екологично възпитателни цели. Проектът ще отговори на потребностите на детската градина за изграждане на еко кът, който ще допринесе за обогатяване познанията на децата за природата и начините за нейното съхранение и опознаване.

По проекта ще бъдат извършени следните дейности:почистване и озеленяване на двора на ОДЗ „Здравец“ гр.Созопол, засаждане на цветя, дървесни видове и храсти към прилежащи към сградата пространства и монтиране на сенници на пясъчниците, клатушките и пързалка, пейки, еко табели в кътовете за игра и отдих.

Проектите вече са подадени в ПУДООС за да участват в класирането по Националната програма „ За чиста околна среда” по тема „ Обичам природата – и аз участвам”.