Постигнали сме най-бързия икономически растеж от 2 г. насам

Той е над средния за страните членки на ЕС

Икономиката нарасна изненадващо през 2014 г., надхвърляйки прогнозите на правителството, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската комисия и други водещи институции, пише в анализ investor.bg . Това се случва, след като потреблението и създадената от компаниите добавена стойност се повишават в сравнение с година по-рано. Износът също запазва своя принос.

През миналата година брутният вътрешен продукт (БВП), получен като сума от тримесечните данни, се увеличава с 1,7% спрямо 2013 г., показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ). 2014 е петата поредна година с повишение на БВП след свиването на икономиката с 5% през най-тежката кризисна 2009 г. През 2010 г. реалният растеж бе 0,7%, през 2011 г. - 2%, а през 2012 г. и 2013 г. съответно – 0,5% и 1,1%.

През миналата година БВП възлиза на 82,164 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат по 11 360 лв. Преизчислен в евро, БВП се равнява на 42,010 млрд. евро, като на човек се падат по 5 808 евро.

Брутната добавена стойност в икономиката възлиза на 70,666 млрд. лв. Реалният стойностен обем на показателя е с 1,6% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2013 г., посочват от НСИ. Индустриалният сектор създава 28,3% от допълнителната стойност, секторът на услугите допринася за 66,4%, а аграрният сектор осигурява 5,3% от нея.

Тримесечните данни – ревизирани в положителна посока

Освен това НСИ ревизира леко нагоре данните за 4-ото тримесечие на 2014 г. Така икономиката расте с 0,4% на тримесечна и с 1,3% на годишна база през финалните три месеца, въпреки че забавя темпото спрямо предходното тримесечие. За сравнение – експресните оценки на националната статистика показаха тримесечен ръст от 0,3% и годишен от 1,2 на сто.

През четвъртото тримесечие БВП възлиза на 22,692 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е 11,602 млрд., като на човек от населението се падат по 1 607 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 19,688 млрд. лв. Тя расте с 0,3% на тримесечна и 1,2% на годишна база.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП през периода има нарастването на колективното потребление - с 1,6%, и на индивидуалното - с 0,9% на годишна база. Инвестициите, извършени от компаниите, бележат ръст от 0,6% на тримесечна и 3,3% на годишна база.

През четвъртото тримесечие износът запазва своя принос за растежа, въпреки че като цяло отрицателното външнотърговско салдо влияе негативно на прираста на БВП. През периода вносът расте с 4,6% на тримесечна и със 7,5% на годишна база. От своя страна, износът на стоки и услуги се повишава с 8,3% в сравнение с третото тримесечие и с 5,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г.

Растеж над средния за Европа

Така в крайна сметка през 2014 г. българското стопанство се представи по-добре в сравнение сочакванията на МВФ за ръст на икономиката от 1,4%,на правителството и на Световната банка за ускорение до 1,5% и на Европейската комисия за реален растеж в рамките на 1,1 на сто. Растежът, постигнат от българската икономика, е и над средния за 28-те страни членки на Европейския съюз.

Икономиката през 2015 г.

Тревожен остава фактът, че за текущата година прогнозите не са много оптимистични. Те варират, като най-песимистични са оценките на Министерството на финансите, ЕК и Европейската банка за възстановяване и развитие, които предричатзабавяне на растежа до 0.8%. По-оптимистична е оценката на УниКредитБулбанк . От търговската банка очакват, че през 2015 г. ръстът на БВП ще бъде на ниво от 1,5%.

Въпреки това не липсват и добри новини.

„Данните за износа, пазара на труда, поевтиняването на петрола и еврото дават оптимизъм за 2015 г., т.е. има повече възможности през 2015 г. да усетим ускоряване на икономиката“, коментира икономистът Георги Ангелов.

Той е на мнение, че ако се запази политическата стабилност и се осъществят все пак някакви реформи, много отложени инвестиции могат да се случат изведнъж, което също може да окаже позитивен ефект върху растежа. Засилването на европейската икономика също би подкрепило родното стопанство.

„За 2015 г. като цяло очаквам да няма забавяне“, сподели Ангелов прогнозата си.. „Тенденциите са по-скоро към повишаване на прогнозите“, допълни той, визирайки оценките на редица институции.

„Случиха се и доста позитивни неща“, каза още икономистът. „Първо, лихвите по кредитите и депозитите паднаха драстично, което ще окаже благоприятно влияние върху инвестициите на фирмите. От друга страна, през 2014 г. пазарът на труда за пръв път създава нови работни места през всяко тримесечие, но най-много – през последното тримесечие, което е рекорд от 2008 г. насам. Това също ще подпомогне потреблението на домакинствата. И разбира се – по-евтиният петрол, който ще намали разходите.“